VertrouwenspersonenNederland is een onderdeel van CVP+ (Centrum Vertrouwenspersonen Plus).


Wanneer gedrag grenzen overschrijdt...

Op elke werkplek kan het voor komen: pesten, discriminatie, agressie, (seksuele) intimidatie. Of er gebeuren dingen die niet door de beugel kunnen, iets wat strafbaar is of iets waardoor de organisatie, de maatschappij, cliënten of medewerkers benadeeld worden.

Dit soort situaties zijn ongewenst. Ongewenst voor werknemers, voor wie het de werksfeer op den duur verziekt. Ongewenst voor werkgevers, die een veilig werkklimaat voor hun medewerkers willen creëren zoals de Arbowet hen bovendien verplicht.

 

Op deze website vind je informatie voor medewerkers die in contact willen komen met een vertrouwenspersoon en informatie voor werkgevers die zich willen aansluiten bij VertrouwenspersonenNederland.

 

Hoe werkt het?

VertrouwenspersonenNederland werkt voor alle maatschappelijke organisaties in Nederland. Wanneer een organisatie zich aansluit bij VertrouwenspersonenNederland kunnen de medewerkers gratis gebruik maken van de diensten van de vertrouwenspersonen.

 

De vertrouwenspersonen ondersteunen en adviseren medewerkers die:

  1. Een klacht hebben over ongewenst gedrag: (seksuele) intimidatie, discriminatie, agressie of pesten of ten onrechte beschuldigd zijn van strafbare feiten.
  2. Een misstand i.v.m. integriteitszaken willen melden (klokkenluiden).

 

Melden
We willen graag dat je ongewenst gedrag en misstanden meldt en we zorgen ervoor dat je geen last krijgt omdat je iets gemeld hebt. Ook als je alleen nog maar een vermoeden hebt, willen we graag dat je dit aan ons voorlegt.